Асоциацията на музикалните продуценти слага износа на българска музика на фокусНовини 

Асоциацията на музикалните продуценти слага износа на българска музика на фокус

Музикалните продуценти у нас ще правят единна стратегия за износа на българска музика. Българската асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ организира първия семинар-дискусия, който ще срещне европейските експерти в областта със заинтересованите страни в България.

Семинарът „МУЗИКАЛЕН ЕКСПОРТ: Европейски опит и български перспективи“ ще се проведе на 17 октомври в музея „Земята и хората“ в София. Той е първа стъпка към изграждане на единна стратегия и административна структура за подпомагане на износа на българска музика.

Наш партньор в тази инициатива е Европейската мрежа на експортните офиси /European Music Exporters Exchange – EMEE/. Нейни представители ще гостуват на семинара, заедно с ръководители на експортни офиси от няколко европейски страни.

Участие в дискусиите ще вземат и представители на всички заинтересовани страни в България, които трябва да изградят стратегия за износ на българска музика – всички звена на българската музикална индустрия, изпълнителната и законодателната власт, местни и държавни структури.

По време на семинара „МУЗИКАЛЕН ЕКСПОРТ: Европейски опит и български перспективи“ ще се представят добри европейски практики и политики за подпомагане на износа, ще се дискутира кои от тях са приложими в България и как и в какви срокове подобни окуражаващи политики за музикалния сектор могат да се изградят у нас.

Целта на БАМП е семинарът да се превърне в първата дискусионна среща между вземащите решения и експертите с опит, която да подтикне към реални действия и да положи основите за изграждане на ясна и целенасочена политика за износ на българска музика, както и изграждане на административна структура, която да ръководи, улеснява и спомага процеса – български експорт офис.

Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП) e сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия, което работи за защита на правата на своите членове и активно се ангажира в борбата с музикалното пиратство в България. От 1999 година БАМП е призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI).

Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) е гласът на звукозаписната индустрия по целия свят, представляващ над 8000 членуващи в нея звукозаписни компании по целия свя, която работи за популяризиране на стойността на записаната музика, за защита на правата на продуцентите на звукозаписи и за разширяване на търговското използване на записаната музика по целия свят.

Още

Leave a Comment